Mladina

 

MLADI  SO  TEMELJ  ZA NAŠO BODOČNOST….

V mladini je prihodnost. Tega se moramo posebej zavedati gasilci, saj nova tehnika in zahtevna zakonodaja potrebuje mlade in usposobljene ljudi.

Tega so se zavedali tudi naši predniki. Iz zapisov takratne Belokranjske gasilske zveze in kasnejše Črnomaljske župe je razvidno, da so gasilske čete morale skrbeti tudi za podmladek. Še bolj so se začeli ukvarjati z mladino po letu 1955 z ustanovitvijo Občinske gasilske zveze, kar je narekovalo tudi vodstvo takratne Gasilske zveze LRS Ljubljana.